Start bouw van deelplan 4 Ringoevers

Gisteren, 5 november 2018 is de start bekend gemaakt van deelplan 5. Alle kopers hebben een Hoera-brief gekregen waarin wordt vermeld dat:

Met deze (HOERA-)brief verklaren wij daarom de opschortende voorwaarden in de met u gesloten koop-c.q. aannemingsovereenkomst (artikel 15) voor een woning in het project Ringoevers, deelplan 4, per heden, 5 november 2018, als vervuld.

Binnenkort zal worden gestart met de sloop van de nog aanwezige opstallen. En vervolgens met de overige bouw-voorbereidende werkzaamheden en aansluitend de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden.

Published by